Aanmelden lessen

U kunt zich hier direct inschrijven voor de lessen, of handmatig het inschrijfformulier downloaden. Als u dit formulier handmatig wenst in te vullen dient u dit op de eerste les mee te nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Ondergetekende geeft zich hierbij op voor de lessen bij L.E.K.S. te Groenekan, met ingang van:             ,tot wederopzegging.Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk per mail (geldt alleen wanneer u van ons een ontvangstbevestiging heeft gekregen) of post voor de eerste van de volgende maand waarbij een opzegtermijn en betalingsverplichting geldt van een maand. L.E.K.S. als bedrijf, of de docent individueel, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade opgelopen tijdens of na de lessen. Uw gegevens worden uitsluitend bij L.E.K.S. gebruikt en worden niet aan derden doorgegeven.