info@leks-tenhaam.nl

06 46 10 46 01

Maertensplein 98, Maartensdijk

Tarieven

Kosten en vergoeding

Vergoed door verzekering

Osteopathie wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket. Het is raadzaam bij uw eigen verzekeraar navraag te doen.

Let op!  Alleen de behandelingen van een geregistreerd osteopaat komen in aanmerking voor vergoeding. Dit vanwege de kwaliteitseisen die het register stelt en waar verzekeraars zich achter hebben geschaard.

Overzicht vergoedingen

Klik hier voor het overzicht van 2024.

De praktijk is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking. Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar.

Tarieven

€ 97,= De behandeling duurt ca. 45 minuten.