Nieuws Corona crisis

WIJZIGINGEN VANAF 26 MAART 2020

Vanuit onze beroepsvereniging NVO (Nederlandse Vereniging Osteopathie) ontvingen wij onderstaand bericht.

Coronavirus en osteopathie

“Kunt u nog behandeld worden in een osteopathiepraktijk?

Nee, de minister heeft besloten dat dit tot in ieder geval 06 april niet mag. Er wordt één uitzondering gemaakt voor patiënten waarbij het uitstellen van de behandeling zou kunnen leiden tot een verdere en onomkeerbare achteruitgang.

In dat geval zal er vooraf overleg moeten plaatsvinden met een (huis)arts. Omdat voorheen doorverwijzing van een (huis)artsen niet nodig was, is deze situatie voor iedereen nieuw en onbekend. Beste is dat u contact opneemt met uw osteopaat en dit met hem of haar bespreekt. De osteopaat bepaalt vervolgens of u de zorg nu nodig heeft of later, en in overleg wordt er bepaald wie er contact opneemt met de (huis)arts.

Let op: voor iedereen geldt dat wanneer er één of meer symptomen van een besmetting met het coronavirus aanwezig zijn, kan de behandeling niet plaatsvinden. Let dus daarom goed op symptomen als: keelpijn, neusverkouden, verhoging of koorts, hoesten of kortademigheid, plotseling hoofdpijn.”

Hoe nu verder?

Mocht het niet direct noodzakelijk zijn dat u een fysieke behandeling nodig heeft, dan zal ik u via online ondersteunende behandeling verder helpen.

Voorlopig werk ik als volgt:

Telefonisch spreekuur

(06 46 10 46 01):

U kunt mij voor advies op de volgende dagen bellen.

  • Maandag        09.00               –           10.00   uur
  • Dinsdag          09.00               –           10.00   uur
  • Woensdag      09.00               –           10.00   uur
  • Donderdag     13.30               –           14.30   uur

De gesprekken duren maximaal 10 minuten. Ik zal met u bespreken of behandeling wel of niet direct noodzakelijk is. Wellicht kan ik u online coachen.

Online ondersteunende behandeling:

Via een beeldverbinding kunnen wij elkaar zien. Ik zal samen met u oefeningen gaan doen. U krijgt van mij een code toegestuurd om via uw laptop/pc of mobiel in te loggen. Ik zal u hier doorheen loodsen. De onlinebehandelingen duren 30 minuten.

Dinsdag         

11.00               –           11.30 uur

11.45               –           12.15 uur

12.30               –           13.00 uur

13.15               –           13.45 uur

Donderdag    

15.00               –           15.30 uur

15.45               –           16.15 uur

16.30               –           17.00 uur

17.15               –           17.45 uur

Online ondersteunende oefeningen:

Onze online ondersteunende oefeningen voor zowel de nu reguliere oefengroepen als de beginnende oefen patiënten kunt u wekelijks volgen.

Reguliere oefengroepen (normaal waren deze op dinsdagochtend, dinsdagavond en donderdagochtend)

Donderdag  

19.00               –           20.00 uur

Beginnende oefen patiënten (per 2)

Dinsdag     

14.30               –           15.30 uur

15.45               –           16.45 uur

18.00               –           19.00 uur

Mocht ik telefonisch niet bereikbaar zijn, stuurt u dan een WhatsApp bericht of een email naar administratie@leks-tenhaam.nl. Ik neem dan dezelfde dag contact met u op.

Hartelijke groet,

Lex